Ruim blokkades uit de weg

Een behandeling met energetische therapie is al zeer oud. Magnetiseren of paranormale therapie wordt het ook wel genoemd. Veel mensen zijn wel bekend met deze termen. Heel eenvoudig gezegd is een behandeling het overbrengen van universele of kosmische energie. Hierbij … Lees verder

Emdr

Emdr staat voor Eye Movement Desentization and Reprocessing therapie. EMDR Therapie wordt toegepast bij mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ofwel traumatische gebeurtenis. Bij zo’n traumatische gebeurtenis kan je denken aan een ongeval, seksueel misbruik … Lees verder